Motto:

"TVOŘTE SVŮJ DOMOV S NÁMI."

Naše návrhy interiérů vychází vstříc požadavkům našich klientů. Netvoříme dle svých neměnných pravidel, ale hledáme optimální řešení, která splňují nejen představy našich klientů, ale také zásady architektonické tvorby.
Tvoříme v různých stylech, moderních i historizujících, městského, venkovského nebo chalupářského pojetí, pro mladé i pro Ty, kteří jsou mladí již delší čas. Nepřesvědčujeme o správnosti našich návrhů, našim cílem je spokojenost klienta.

Postup naší spolupráce s klientem:
  1. Seznámení se s požadavky klienta
  2. Diskuze o představách klienta, upřesnění požadavků
  3. Výběr stylu, barevnosti, materiálu
  4. Zhotovení výchozího návrhu dle požadavku klienta
  5. Zhotovení alternativního návrhu dle názoru architekta
  6. Diskuze a hodnocení návrhů,  hledání optimálního řešení
  7. Zhotovení konečného návrhu

Pozn.:
  • Váhu jednotlivých bodů hodnocení určuje klient.
  • Konečný návrh vzejde z diskuze a z vyhodnocení jednotlivých alternativ.
  • Konečný návrh může být kombinací více alternativ.